Испечатете ја страната

Листа на детергенти за професионална употреба

Листа на детергенти за професионална употреба
Р.бр. Детергент за професионална употреба Активна супстанца Производител Застапник Рок на   важност 
1  Leracid AL 202  phosphoric acid, nitric acid, amines C12-16- alkyldimethyl N-oxides  Stockmeier GmbH&KG, Германија  П.И.К. К.о Дооел, Скопје  04-10-2017
2  Lerapur RHE 132  sodium hidroxide, alkyl (C8-C10)polyglycosid  Stockmeier GmbH&KG, Германија  П.И.К К.о Дооел, Скопје  28-09-2017
3  P3-horolith cip  phosphoric acid, alcohols C12-18 ethoxylated  Ecolab, d.o.o. Maribor, Словенија  Еколаб Хигиене Доо Београд- Претставништво Скопје  24-07-2018
4  P3-ultrasil 115  potassium hydroxide, ethylenediamine tetraacetate, sodium hydroxide  Ecolab, b.v.b. Tessenderlo, Belgija  Еколаб Хигиене Доо Београд- Претставништво Скопје  11-11-2018
5  P3-topax 12  2-2-(buthoxyethoxy ) ethanol, amini, C12-18-alkildimetil N- oksidi  Ecolab, Vajngerlova 4, Maribor, Словенија  Еколаб Хигиене Доо Београд- Претставништво Скопје  11-11-2018
6  P3-topax 56  phosphoric acid, 2-2-( buthoxyethoxy) ethanol, amini, C12-18- alkildimetil N-oksid  Ecolab, Maribor, Словенија  Еколаб Хигиене Доо Београд- Претставништво Скопје  11-11-2018
7  F6200   sodium hydroxide, sodium chlorite  Winterhalter Gastronom GMBH, Холандија  Мак-Опрема Дооел  12-03-2019
8  C122  sodium alkylbenzene sulfonate, sodium hydroxide  Winterhalter Gastronom GMBH, Германија  Мак-Опрема Дооел  12-03-2019
9  C111  sodiumalkyl ( C-10-13) benzenesulfonate, sodium lauret sulfate, sodium ( C13-17 ) alkyl sec sulfonate  Winterhalter Gastronom GMBH, Германија  Мак- Опрема Дооел  12-03-2019
10  F8400  potassium hydroxide, sodium hypochlorite  Winterhalter  Gastronom GMBH, Германија  Мак-Опрема Дооел  12-03-2019
11  B 200 S   citric acid, non ionic tensides, sodium cumene-sulfonate  Winterhalter Gastronom GMBH, Грманија  Мак- Опрема Дооел  12-03-2019
12  A 70 LS  phosphoric acid  Winterhelter Gastronom GMBH, Германија  Мак- Опрема Дооел  12-03-2019
13  F420   sodium hydroxide   Winterhelter Gastronom GMBH, Германија  Мак- Опрема Дооел  12-03-2019
14  F6800  sodiumhydroxide, potassiumhydroxide  Winterhelter Gastronom GMBH, Германија  Мак- Опрема Дооел  12-03-2019
15  C151  amphoteric tenside, potassiumhydroxide  Winterhelter Gastronom GMBH, Германија  Мак-Опреми Дооел  12-03-2019
16  T1759  ethoxilated alcohols  Technikraft Ltd.UK  Актив Груп Дооел  12-07-2019
17  Т1268  еthoxilated alcohols, sodium hidroxyde  Technikraft Ltd. UK  Актив Груп Дооел   12.-07-2019
18  Т1945  ethoxilated C9-11 alcohols, sodium tallate  Technikraft Ltd. UK  Актив Груп Дооел  12-07-2019
19  Turbo Destainer  sodium hypochlorite  Ecolab, doo, Vajngerova 4, SI-2001, Maribor, Slovenija  Еколаб Хигиене Доо  04-07-2014
20  Nalco Ultron 71230  aluminijum hlorid hidroksid sulfat  Nalco Osterrich Ges.m.b.H Rivergate, Handelskai 92, A-1200 Wein  Еколаб Хигиене Доо  11.07.2019
21  Tanin  potassium hydroxide  Werner&Mertz Prof. GmbH, Германија  Милошевски Хем Дооел  04-08-2019
22  Tanet SR 15  sodium laureth sulfate  Werner&Mertz Prof. GmbH, Германија  Милошевски Хем Дооел  04-08-2019
23   Т1558   ethoxilated alcohols  Technicraft Ltd., UK  Актив Груп Дооел  12-07-2019
24   Nowa FLA 710S  sodium metasilicate, pentahydrate , sodium hydroxide  Werner&Mertz Prof. GmbH, Germany  Милошевски Хем Дооел  10-09-2019
25  Nowa SLR 600   phosphoric acid  Wernwr&Mertz Prof. GmbH, Germany  Милошевски Хем Дооел  10-09-2019
26  F3  sodium hypohlorite, potassium hydroxide  Winterhalter Gastronom GMBH, Germany  Мак- Опрема Дооел  16-10-2019
27  Manudish Original  alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts  Werner&Mertz Prof. GmbH, Germany  Милошевски Хем Дооел  03-11-2019
28  Stavil Bar  potassium hydrocide, sodium hydroxide  Italchimica, Italy   Промис Дооел  13-11-2019
29  Brill Power  citric acid, propan-2-ol  Italchimica, Italy  Промис Дооел  13-11-2019
30  Weicomill-SF1  phosphoric acid,propanol,benzensulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkylderives  Tensid-Chemie GmBH,Germany  Милошевски Хем Дооел  02-03-2020
31  Rimadet-SR300  potassium hydroxide, sodium hypochlorite, solution, cocodimethylamine oxide,sodium C14-17 sec-alkylsulfonate  Tensid-Chemie GmBH, Germany Милошевски Хем Дооел  02-03-2020
32  Energy uni  sodium hydroxide, potassium hydroxide, tetrasodium ethylenediaminetet raacetate  Werner&Mertz Prof.GmbH, Germany  Милошевски Хем Дооел  22-12-2019
33  Brilliant uni  propan-2 ol, alcohols, C12-C14, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether  Werner & Mertz Prof. GmbH, Germany Милошевски Хем Дооел  22-12-2019
34  P3-topax 19  amines,C12-18-alkyldimethyl,N-oxides  Ekolab Deutschland GmbH,Germany  Еколаб Хигиене Доо Београд- Претставништво Скопје  15-12-2020
35  P3-topax 58  benzensulfonic acid,4-C10-13-sec -alkylderivs  Ekolab Deutschland GmbH,Germany  Еколаб Хигиене Доо Београд- Претставништво Скопје   15-12-2020
36  P3-anesp alu    Ekolab Deutschland GmbH,Germany  Еколаб Хигиене Доо Београд- Претставништво Скопје    15-12-2020
37  P3-stabilon WT    Ekolab Deutschland GmbH,Germany  Еколаб Хигиене Доо Београд- Претставништво Скопје  15-12-2020
38  P3-stabilon PLUS  alkyl polyglycol ether C12-18 with EO, n-butyl  Ekolab Deutschland GmbH,Germany  Еколаб Хигиене Доо Београд- Претставништво Скопје  15-12-2020
39  P3-stabilon SCP  alkyl polyglycol ether C12-18 with EO, n-butyl   Ekolab Deutschland GmbH,Germany   Еколаб Хигиене Доо Београд- Претставништво Скопје  15-12-2020
40  Mip SMX   fatty alcohol alkpxylate 8   Ekolab Deutschland GmbH,Germany    Еколаб Хигиене Доо Београд- Претставништво Скопје  15-12-2020
41  Zlatop PS-acid      Ekolab Deutschland GmbH,Germany  Еколаб Хигиене Доо Београд- Претставништво Скопје  15-12-2020
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80