Проекти

Оваа брошура ги објаснува обврските на дистрибутерите според REACH и нивната улога во спроведувањето на REACH.

Првиот чекор кога се подготвувате за работа со REACH е да осознаете кои супстанции се вклучени во вашиот бизнис. Оваа брошура ќе ви помогне да разберете како да го направите тоа.

Ако имате законски обврски според REACH треба да знаете како може да влијае на вашиот бизнис. Оваа брошура ги објаснува различните аспекти од REACH кои може да влијаат на вашиот бизнис.

Ако имате законски обврски за регистрација според REACH, тогаш треба да знаете што треба да правите и до кога. Оваа брошура ќе ви помогне да разберете што треба да направите за да ги исполните овие задолженија.

Страница 2 од 3