Биро за лекови

Контакт

Контакт форма

Испратете е-порака. Сите полиња со * се задолжителни.

Останати информации

Останати информации:

 

Контакт е-маил адресa:

hemikalii @ zdravstvo.gov.mk 

 

 раководител на сектор/ Head of deparatament

 

 

М-р фарм. Елона Чилку, Соработник во секторот за хемикалии / Collaborator in dapartament

elona.chilku@zdravstvo.gov.mk
elonacilku@yahoo.com