Податоци за документите
Правилник за случаите во кои се спроведува постапка на предходно известување, случаите во кои не е потребно натамошно спроведување на постапката на претходно известување, содржината на известувањата за извос и документите кои се доставуваат заради спровед/

Податоци

Големина 1.01 MB
Преземања 1237
Креиран од admin

Преземи